متاورس در دنیای پزشکی

متاورس در دنیای پزشکی

اگر بخواهیم گریزی بر معنایی متاورس بزنیم، باید بگوییم این واژه از دو بخش جهان و برتر تشکیل‌شده و قابلیت‌ها و اهمیت آن سبب نام‌گذاری این چنینی شده ‌است. درواقع ... ادامه مطلب